Nasze usługi

Inżynieria fasadowa

ITC Engineering specjalizuje się w świadczeniu szerokiego zakresu usług w zakresie projektowania, umożliwienia wykonania i montażu skomplikowanych konstrukcji elewacyjnych i wewnętrznych na najwyższym profesjonalnym poziomie (w tym dobór i dostawa materiałów oraz zarządzanie projektem), jednocześnie uczestnicząc w projektowaniu głównych systemów infrastrukturalnych, na które wpływ ma konstrukcja budynku.

icons8-отмеченный-чекбокс-2-96

KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE FASADY

— Projekt koncepcyjny / założeniowy

— 3D-modelowanie (SolidWorks, Inventor), usługi BIM (Revit, Tekla)

— Obliczenia strukturalne i termiczne

— Project techniczny (techniczno - roboczy)

— Zamawianie materiałów (MTO, BOM)

— Projekt produkcyjny (warsztatowy)

— Projekt i obliczenie stalowych konstrukcji mocujących i nośnych

— Rysunki i schematy montażowe

— Dokumentacja powykonawcza

itc
itc-2 (2)
icons8-отмеченный-чекбокс-2-96

KONSULTACJE FASADOWE

— Zbiór wymagań i koordynacja interesów zainteresowanych stron

— Koncepcyjny projekt i wstępne obliczenia

— Iteratywne oszacowanie budżetu projektu

— Opracowanie SST Szczegółowych Specyfikacji Technicznych i pakietów przetargowych

— Prowadzenie przetargów, rekomendacje dotyczące wyboru zwycięzcy

— Rozwój modeli energetycznych, modeli ładunku wiatrowego elewacji budynków

— Analiza i optymalizacja efektywności energetycznej elewacji budynków

— Przygotowanie wymagań i opracowanie systemy serwisowania fasady i elewacji medialnych

— Organizacja i przeprowadzanie testów fasady

— Usługi recenzowania

icons8-отмеченный-чекбокс-2-96

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

— Budżetowanie i zarządzanie finansami projektu

— Opracowanie i prowadzenie harmonogramu pracy

— Opracowanie, wdrożenie i audyt systemu kontroli jakości / systemy gwarancji jakości

— Opracowanie planu logistycznego

— Wsparcie prawne (umowy dostaw, kraj pochodzenia itp.)

— Raportowanie projektu

— Reprezentowanie interesów klienta na naradach i spotkaniach

— Zarządzanie ryzykiem projektu

— Dostawa materiałów i wybór wykonawców

— Wykonanie projektów na zasadzie „pod klucz”

itc-4