Projekty

2022-2023

North Zealand Hospital, Dania

Nasza rola: projektowanie różnych świetlików (w tym przeciwpożarowych), okładzina szybów wentylacyjnych, okładzina rezerw technicznych.